Johtokunta

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut jäsenet (7- 9). Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.


Johtokunnan jäsen
profile_avatar
#
Paula Ovaska
profile_avatar
#
Petteri Lehmus
1 henkilön tiedot ovat piilotettu.
4 henkilön tiedot ovat piilotettu.


Yhteystiedot


Tiedotteet

Ei tiedotteita.Tapahtumat