Varainkeruu


Seuran varainkeruun ja talkootyön toimintamalli

Johtokunta tiedottaa varainkeruu- ja talkootoiminnasta ja ryhmät voivat myös itsenäisesti etsiä varainkeruu- ja talkootoimintaa. 

Valmennus- tai harrasteuintiryhmä voi anoa tekemästään varainkeruusta tai talkootyöstä 80% ja seuran osuudeksi jää 20%. Jokaisella ryhmällä tulee olla joukkueenjohtaja, jonka kautta varainkeruuta tai talkoita hoidetaan. 

Joukkuejohtajaksi valitaan valmennus- tai harrasteryhmän enemmistön kannattama henkilö tai johtokunnan valitsema henkilö. Alaikäisten uimareiden joukkueenjohtajana voi toimia uintiryhmäläisen huoltaja. Uusi joukkueenjohtaja tulee valita, jos edellinen joukkueenjohtaja tai hänen lapsensa ei enää aktiivisesti ui ryhmässä. 

Joukkueenjohtaja voi anoa johtokunnalta ryhmän varainkeruu- tai talkoo-osuutta toimintakauden (elokuun alusta-kesäkuu loppuun) aikana, jolloin ryhmä on toteuttanut varainkeruuta tai tehnyt talkootyötä.  Anottava talkooraha koskee koko valmennus- tai harrasteryhmää, ei ainoastaan talkoisiin osallistuneita ryhmäläisiä. 

HUOM. Muista, että varainkeruu- tai talkoorahat siirtyvät seuran tarkoituksen mukaiseen toiminnan kehittämiseen, mikäli valmennus- tai harrasteuintiryhmä ei ano varainkeruu- tai talkoorahoja toimintakauden aikana.

Ryhmän toimiessa varainkeruu- ja talkootoiminnassa, tulee toiminnasta tiedottaa johtokunta.lru@lappeenrannanuimarit.fi,  jotta varainkeruu- ja talkootoiminnan tuotto kohdistuu oikealle ryhmälle.

Varainkeruun ja talkootyön muita periaatteita löytyy alla olevan painikkeen kautta.

Varainkeruun ja talkootyön muita periaatteita