PÄIVITETTY: LAPPEENRANNAN UIMARIT RY SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS JATKO

10.12.2019 klo 18:00

HUOM. budjetissa olleiden epäselvyyksien vuoksi keskeytetty syyskokous jatkuu 10.12.2019 klo 18:00 alkaen urheilutalon luentosalissa.

 

Lappeenrannan Uimarit ry sääntömääräinen syyskokous järjestetään

13.11.2019 klo 18:00 keskustan uimahallin takkahuoneessa.

Kokouksessa käsitellään sille kuuluvat asiat.

Syyskokouksen asiat

1      Avataan kokous

2      Valitaan kokoukselle

a)     puheenjohtaja

b)     sihteeri

c)     kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d)     ääntenlaskijat

3      Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4      Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5      Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

6      Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

7      Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

8      Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio 

9      Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi

10. Valitaan johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

11    Valitaan yksi (tai kaksi) tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia

12    Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

13    Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

14    Päätetään kokous

 

 Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.