Harrastusavustus kevätkaudelle 2024

Lappeenrannan Uimareilta on haettavissa harrastusavustusta kevätkauden 2024 kurssi-, kausi- ja valmennusmaksuihin.

Lappeenrannan kaupungin harrastusavustusta haetaan lomakkeella, joka on tämän tiedotteen liitteenä.

‍Lappeenrannan kaupunki myöntää tukea Lappeenrannassa toimiville sopimusseuroille, -yhdistyksille ja -säätiöille sekä taiteen perusopetusta järjestäville yksiköille edelleen jaettavaksi alle 18-vuotiaille lappeenrantalaisille lapsille ja nuorille, joiden on vaikeaa aloittaa tai jatkaa harrastusta perheen tiukan talouden vuoksi.

Lappeenrannan Uimareiden kevätkauden harrastusavustuksen hakuaika on 29.1.-31.5.2024.  

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN HARRASTUSAVUSTUS

Harrastusavustus myönnetään kevätkaudelle 2024. Lappeenrannan kaupungin rahoittaman harrastusavustuksen harrastajia koskevat kriteerit ovat seuraavat:
1. Harrastajan kotikunta on Lappeenranta ja harrastaja on alle 18-vuotias
2. Harrastajalla on voimassa oleva tai alkamassa oleva harrastus rekisteröidyssä seurassa, järjestössä, yhdistyksessä, säätiössä tai taiteen perusopetusta järjestävässä yksikössä, jolla on sopimus kaupungin kanssa ja joka toimii Lappeenrannassa
3. Tukea voidaan myöntää vain yhden harrastuksen perustoimintaan kohdistuviin kustannuksiin/lapsi/vuosi. Perusharrastustoiminnaksi lasketaan lasten tai nuorten viikoittainen /säännöllinen harrastaminen ohjatussa harrastustoiminnassa
4. Harrastusavustus voidaan myöntää lukukausi-, kuukausi ja kausimaksuihin todellisten kulujen perusteella
5. Tuki voi olla enintään 50 euroa/kk/lapsi ja enintään 600 euroa/vuosi/lapsi (300 euroa/lukukausi)
6. Perheen tulo- ja varallisuusrajojen arvioinnissa käytetään yleisiä ehtoja pienituloisten rajoista
7. Jos pienituloisuusraja ei täyty, hakijalla on mahdollisuus perustella tuen tarvetta huoltajan työttömyyteen, työkyvyttömyyteen, yksinhuoltajuuteen tai muihin taloudellisiin haasteisiin vedoten.

Lisätiedot

Hakemukset toimitetaan toiminnanjohtajalle joko sähköpostilla osoitteeseen toiminnanjohtaja@lappeenrannanuimarit.fi tai paperisina kirjekuoressa seuran postilaatikkoon 31.5. mennessä.

Hakemus ja siihen liittyvät tiedot ovat salassa pidettäviä ja niiden tietosuojalain mukaisesta käsittelystä vastaa toiminnanjohtaja.

Huomioithan, että harrasteavustuksen saamisen edellytys on Lappeenrannan Uimareiden jäsenyys eli jäsenmaksu (30 €/ kausi tai 12,50 €/uimakoulu/tekniikkaryhmä), joka laskutetaan lapselta harrasteavustuksesta huolimatta.

Harrastustukien saaneille ilmoitetaan avustuksen myöntämisestä henkilökohtaisesti. Aikataulu riippuu siitä, milloin Lappeenrannan kaupunki tekee päätöksensä harrastustuen myöntämisestä seurakohtaisesti, tammi-helmikuun vaihteessa.