Sääntömääräiset kokoukset ja johtokunta 2021

Seuran sääntömääräiset kokoukset pidettiin 19.11.2020.
Sekä kevät- että syyskokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Johtokunnan lisäksi paikalla oli valitettavasti vain muutama seuran jäsen.
Kevätkokouksessa vahvistettiin tilinpäätös 2019 ja myönnettiin vastuuvapaus johtokunnalle sekä muille vastuuvelvollisille.
Syyskokouksessa päätettiin seuran tulevan kauden lajit sekä jäsenyys muissa järjestöissä ja yhteisöissä.
Vahvistettiin vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä hinnasto ja jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2021.
– ensi vuoden hinnastossa huomioitiin seuran talousarvion 2021 rakenne ja maksuihin on tulossa korotuksia
– hintojen nousu on seuraus myös varainkeruutoiminnan kiinnostumattomuudesta
Valittiin johtokunta tulevalle toimikaudelle.
– johtokuntaan kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut jäsenet (7- 9)

Uusi johtokunta järjestäytyi sääntömääräisten kokousten jälkeen.
Puheenjohtajalla alkaa toinen toimintavuosi. Valittiin varapuheenjohtaja ja sihteeri sekä johtokunnan yhteyshenkilö kilpauintitoimintaan.
Johtokunnan jäsenten tarkemmat vastuut ja roolit määritellään seuraavassa johtokunnan kokouksessa.

Johtokunta 2021
Sanna Saareks, puheenjohtaja
Panu Puranen, varapuheenjohtaja
Paula Ovaska, sihteeri
Aija Matela, kilpauintitoiminta
Nina Haimila
Petteri Lehmus
Satu Nevalainen
Heikki Pesonen

Johtokunnan erovuoroiset jäsenet Veijo Immonen ja Kai- Asser Skog jatkavat vapaaehtoisina seuratoimijoina Lappeenrannan Uimareiden kilpailutoimikunnassa.