HARRASTUSAVUSTUS

Harrastusavustus vähävaraisten perheiden harrastamiseen

‍Lappeenrannan kaupunki myöntää tukea Lappeenrannassa toimiville sopimusseuroille, -yhdistyksille ja -säätiöille sekä taiteen perusopetusta järjestäville yksiköille edelleen jaettavaksi alle 18-vuotiaille lappeenrantalaisille lapsille ja nuorille, joiden on vaikeaa aloittaa tai jatkaa harrastusta perheen tiukan talouden vuoksi.
Tuen myöntämisen vastuu on siirtynyt Lappeenrannassa toimiville seuroille.

Lappeenrannan Uimareiden harrastusavustuksen hakuaika on 1.8-15.9.2022.

Seura jakaa avustuksen seuraavien kriteerien perusteella:

  1. Harrastajan kotikunta on Lappeenranta ja harrastaja on alle 18-vuotias.
  2. Harrastajalla on voimassa oleva tai alkamassa oleva harrastus rekisteröidyssä seurassa, järjestössä, yhdistyksessä, säätiössä tai taiteen perusopetusta järjestävässä yksikössä, jolla on sopimus kaupungin kanssa ja joka toimii Lappeenrannassa.
  3. Tukea voidaan myöntää vain yhden harrastuksen perustoimintaan kohdistuviin kustannuksiin/lapsi/vuosi. Perusharrastustoiminnaksi lasketaan lasten tai nuorten viikoittainen /säännöllinen harrastaminen ohjatussa harrastustoiminnassa.
  4. Harrastusavustus voidaan myöntää lukukausi-, kuukausi ja kausimaksuihin todellisten kulujen perusteella.
  5. Tuki voi olla enintään 50 euroa/kk/lapsi ja enintään 600 euroa/vuosi/lapsi.
  6. Harrastuksen järjestäjä määrittelee kenelle avustus myönnetään. Pienituloisuuslaskuri on poistettu käytöstä. Pienituloisuuden arvioinnin voi tehdä tuen tarpeen arvion perusteella, esim. työttömyyden, työkyvyttömyyden, yksinhuoltajuuden tai muiden taloudellisten haasteiden perusteella. Pienituloisuuden raja on vuonna 2020 ollut 1280 euroa/kk yhden henkilön taloudessa. Tarvittaessa voit pyytää sähköpostitse epävirallisen laskuriexcelin pienituloisuuden laskemisen helpottamiseksi Elina Niinikoski-Pereiralta (etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi).

Lisätietoja harrastusavustuksesta sekä hakemuslomakkeen löydät Lpr:n kaupungin kotisivuilta.
https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Paatoksenteko-ja-talous/Talous/Harrastusavustukset

Hakukriteerien täyttyessä, lähetä hakemuksesi Lappeenrannan Uimareille määräaikaan mennessä sähköpostilla: toiminnanohjaaja@lappeenrannanuimarit.fi

Harrastusavustuksen myöntämisestä ilmoitetaan henkilökohtaisesti heti hakulomakkeen käsittelyn jälkeen.