Harrastusavustus

Harrastusavustus vähävaraisten perheiden harrastamiseen

‍Lappeenrannan kaupunki myöntää tukea Lappeenrannassa toimiville sopimusseuroille, -yhdistyksille ja -säätiöille sekä taiteen perusopetusta järjestäville yksiköille edelleen jaettavaksi alle 18-vuotiaille lappeenrantalaisille lapsille ja nuorille, joiden on vaikeaa aloittaa tai jatkaa harrastusta perheen tiukan talouden vuoksi.

Lappeenrannan Uimarit toimii vuonna 2023 yhteistyöseurana Lappeenrannan kaupungin Lasten ja nuorten harrastustuki hakemuksissa. Tuen myöntämisen vastuu on siirtynyt Lappeenrannassa toimiville yhteistyöseuroille. Lisätietoa saat kaupungin nettisivuilta.

Lappeenrannan Uimareiden harrastusavustuksen hakuaika on kevätkauden kurssitoiminnan, kausi- ja valmennusmaksujen osalta 27.02.-15.05.2023. 

Seura jakaa avustuksen seuraavien kriteerien perusteella:

  1. Harrastajan kotikunta on Lappeenranta ja harrastaja on alle 18-vuotias.
  2. Harrastajalla on voimassa oleva tai alkamassa oleva harrastus rekisteröidyssä seurassa, järjestössä, yhdistyksessä, säätiössä tai taiteen perusopetusta järjestävässä yksikössä, jolla on sopimus kaupungin kanssa ja joka toimii Lappeenrannassa.
  3. Tukea voidaan myöntää vain yhden harrastuksen perustoimintaan kohdistuviin kustannuksiin/lapsi/vuosi. Perusharrastustoiminnaksi lasketaan lasten tai nuorten viikoittainen /säännöllinen harrastaminen ohjatussa harrastustoiminnassa.
  4. Harrastusavustus voidaan myöntää lukukausi-, kuukausi ja kausimaksuihin todellisten kulujen perusteella.
  5. Tuki voi olla enintään 50 euroa/kk/lapsi ja enintään 600 euroa/vuosi/lapsi. Tuen määrään vaikuttaa hakijoiden lukumäärä.
  6. Pienituloisuuslaskuri on poistettu käytöstä. Pienituloisuuden raja on vuonna 2020 ollut 1280 euroa/kk yhden henkilön taloudessa.
  7. Jos pienituloisuusraja ei täyty, hakijalla on mahdollisuus perustella tuen tarvetta huoltajan työttömyyteen, työkyvyttömyyteen, yksinhuoltajuuteen tai muihin taloudellisiin haasteisiin vedoten.

Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti.

Huomioithan, että harrasteavustuksen saamisen edellytys on Lappeenrannan Uimareiden jäsenyys eli jäsenmaksu (60 €/kausi tai 25€/uimakoulu/tekniikkaryhmä), joka tullaan lapselta harrasteavustuksesta huolimatta laskuttamaan.

Hakukriteerien täyttyessä, lähetä hakemuksesi Lappeenrannan Uimareille määräaikaan mennessä sähköpostilla: toiminnanohjaus.lru@lappeenrannanuimarit.fi

Hakemus on tiedotteen liitetiedostona.

Harrastusavustuksen myöntämisestä ilmoitetaan henkilökohtaisesti heti hakulomakkeen käsittelyn jälkeen.